Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en kort omschreven gegevens over de uitgevoerde behandeling. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, indien nodig heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Ik doe ten alle tijden mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de NAW-gegevens uit uw dossier, wordt gebruikt voor het opstellen van de factuur.

Deze gegevens in het patiƫntendossier blijven 20 jaar bewaard. U heeft zelf de keuze of het dossier bewaard moet blijven of vernietigd dient te worden.

Mascha Spoor

Praktijkvoorwaarden:

 1. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 2. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 8 dagen.
 3. Ter hygiƫne vraag ik 2 handdoeken mee te nemen bij elke fysiotherapeutische afspraak.
 4. Op de eerste afspraak dien je een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 5. Je bent zelf verantwoordelijk op de hoogte te zijn van de vergoeding voor fysiotherapie en alternatieve geneeswijze van jouw verzekeraar.
 6. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in de praktijkruimte of het buitenterrein.